Detta är en artikel från Direkt.

INGVES: VÄNTAS HÖJA RÄNTAN SAKTA I SLUTET AV PROGNOSPERIOD

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
25 November 2021, 11.16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svensk ekonomi har återhämtat sig fort och inflationen har stigit till över målet, men väntas sjunka tillbaka under nästa år. För att inflationen ska ligga vid målet på sikt krävs fortsatt en expansiv penningpolitik.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på torsdagen.

Prognosen är att räntan höjs någon gång i slutet av prognosperioden och "höjs ganska sakta".

Vi har haft tvära kast i ekonomin, men totalt sett ser de framför sig en god utveckling de kommande åren. Nivån på den ekonomiska aktiviteten är tillbaka på läget före pandemin, och i den meningen är vi förbi pandemin.

De kraftiga svängningarna har skapat flaskhalsar för produktion och leveranser, och i vissa delar har det varit svårt att hitta personal. Det har skapat brist på insatsvaror och råvarupriser har stigit. På kort sikt är det en viss motvind för tillväxten. Men det finns inte skäl tro att det skett något fundamentalt i ekonomin, utan flaskhalsarna väntas klinga av när läget normaliseras.

Inflationen har stigit kraftigt även i andra delar av världen, inte minst i USA. Till exempel har priserna på begagnade bilar stigit mycket.

I Europa och Sverige är energipriserna en stor faktor, i oktober var andelen 1,4 procentenheter. Det är främst elpriser, men också bensin och diesel. Elpriserna väntas inte stiga framgent och oljepriserna väntas inte fortsätta uppåt. Antingen är de oförändrade på en hög nivå eller väntas falla.

Flera branscher har signalerat brist på personal, och många företag planerar att höja sina priser. Men där har de under lång tid noterat att även höga producentprisökningar inte ger så stort utslag i konsumentpriserna.

Så småningom väntas en lugnare inflationsutveckling när utbud och efterfrågan kommer i fas. Inflationen väntas ligga runt 3 procent under ett halvår och sedan bottna på cirka 1,3 procent, för att därefter gradvis stiga till målet på 2 procent.

Ingves sade att sysselsättningsutvecklingen väntas vara stark och det finns goda skäl att vänta sig att arbetslösheten sjunker tillbaka till 7 procent under prognosperioden.