JANSSON (RB): INGET SJÄLVÄNDAMÅL FÅ UPP RÄNTAN TILL NOLL

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
03 dec 2019, 14.40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) "Jag ser det inte som något självändamål för Riksbanken att komma upp till nollränta."

Det sade vice riksbankschefen Per Jansson på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

Han sade att det för honom inte var givet vid det senaste mötet att nästa höjning av reporäntan ska ske så snart som prognosen pekade på.

"Det är centralt att hela tiden vara väldigt tydlig med att det är inflationsmålet som styr penningpolitiken. Annars kan det uppstå en självförstärkande process som leder till att den genomsnittliga inflationen fastnar på en alltför låg nivå", sade han.

Han tillade att en sådan utveckling skulle vara problematisk, inte minst eftersom den skulle innebära att styrräntan kommer att behöva vara negativ oftare och under längre perioder.

Per Jansson påpekade att det finns en stor uppslutning bakom inflationsmålet och att detta i sin tur borde innebär att kronans växelkurs försvagas när Riksbanken för en expansiv politik för att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet.

Han noterade att kronan utvecklats svagt några år och att det inte är någon tvekan om att ett skäl till detta är just den expansiva penningpolitiken. Men det är långt ifrån hela bilden.

"Det är uppenbart att en annan del av förklaringen är att valutor i små öppna ekonomier tenderar att försvagas när det är oroligt i världen", sade han.

Per Jansson noterade att ordningen med inflationsmål och flytande växelkurs naturligtvis inte är perfekt i alla lägen och för alla skeenden.

"Men något perfekt system existerar tyvärr inte och den intressanta frågan är i stället om det finns ett alternativ som är bättre", sade han.