KANTAR PROSPERA: KPI-INFLATION SPÅS VARA 1,9% OM 5 ÅR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
10 dec 2019, 08.34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska KPI-inflationen väntas vara 1,6 procent om ett år, 1,7 procent om två år och 1,9 procent om fem år.

Det visar Kantar Sifo Prosperas kvartalsvisa undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden, arbetsmarknadens parter och inköpschefer.

I den förra enkäten, i september, väntades en inflation på 1,7 procent på ett års sikt, 1,7 procent på två års sikt och 1,9 procent på fem års sikt.

Arbetstagarorganisationerna spår en inflationstakt på 1,7 procent om ett år, 1,8 procent om två år och 2,0 procent om fem år. I den förra enkäten, i september, låg deras inflationsförväntningar på 1,8 procent på ett års sikt, 1,9 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

Arbetsgivarorganisationerna spår en inflationstakt på 1,5 procent om ett år, 1,6 procent om två år och 1,9 procent om fem år. I den förra enkäten, i september, låg deras inflationsförväntningar på 1,7 procent på ett års sikt, 1,7 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

Kantar Sifo Prospera gör undersökningen på Riksbankens uppdrag.

Inflationsförväntningar dec sep jun ============================================================== Totalt KPI 1 år 1,6% 1,7% 1,9% 2 år 1,7% 1,7% 1,9% 5 år 1,9% 1,9% 2,0%

Totalt KPIF 1 år 1,6% 1,7% 1,8% 2 år 1,6% 1,7% 1,8% 5 år 1,8% 1,9% 1,9%

Arbetstagare KPI 1 år 1,7% 1,8% 2,0% 2 år 1,8% 1,9% 2,0% 5 år 2,0% 2,0% 2,0%

Arbetsgivare KPI 1 år 1,5% 1,7% 1,8% 2 år 1,6% 1,7% 1,9% 5 år 1,9% 2,0% 2,1%

Reporänta 3 mån -0,1% -0,3% -0,2% 12 mån 0,0% -0,3% 0,0% 24 mån 0,2% -0,1% 0,2% 60 mån 0,8% 0,7% 1,0% ==============================================================

Bild: Kantar Sifo Prospera inflationsförväntningar