KI: FÄRRE FÖRETAG UPPGER OMSÄTTNINGSTAPP EFTER CORONA

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
20 okt. 2020, 09.09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Företagen i näringslivet uppger att omsättningstappet blir allt mindre.

Det visar Konjunkturinstitutets extramätning bland företag, som publicerades på tisdagen och baseras på frågor om hur företagen påverkats av coronaviruset. Denna enkät samlades in den 12-24 oktober, och jämförs med förra enkäten den 21-23 september.

För näringslivet visar enkäten att omsättningen har ökat förhållandevis mycket sedan i mitten av maj. Då var omsättningstappet drygt 20 procent men det har sedan i våras halverats och är nu 10 procent. Omsättningen har även ökat något jämfört med förra undersökningen som gjordes i september.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. I maj var omsättningstappet i branschen drygt 60 procent jämfört med normalt. Sedan dess har omsättningen ökat men tappet i omsättning är trots det fortfarande nästan 50 procent.

51 procent av företagen i näringslivet uppger att de har ett omsättningstapp. Det innebär en minskning med 7 procentenheter jämfört med förra undersökningen. I maj var motsvarande andel 74 procent.

Ökningen i omsättning mellan de två senaste mätningarna, men också jämfört med undersökningen i maj, förklaras framför allt av att det är en mindre andel företag som nu svarar att de har ett tapp på upp till 50 procent av omsättningen.

Inom tillverkningsindustrin fortsätter utvecklingen att en allt mindre andel företag svarar att de har ett omsättningstapp. I maj uppgav 71 procent av företagen att de hade tappat i omsättning, nu är det 50 procent som uppger detta. Av dessa svarar de allra flesta att omsättningstappet är upp till 25 procent jämfört med ett normalläge.

Resultaten för de senaste mätningarna för handeln respektive tjänstesektorn liknar varandra. Andelen företag i dessa sektorer som svarar att de har ett omsättningstapp har återigen minskat efter förra undersökningens ökning. Inom handeln är det nu 43 procent som uppger att de har ett tapp jämfört med drygt 50 procent i den förra undersökningen.

För de flesta företag inom handeln är tappet i huvudsak upp till 25 procent av den normala omsättningen. Inom tjänstesektorn har andelen företag som uppger att de tappat i omsättning minskat från 64 procent i förra undersökningen till 55 procent i denna. För tjänstesektorn är svaren mer diversifierade jämfört med svaren inom tillverkningsindustrin respektive handeln. Till exempel uppger 10 procent av företagen att tappet är större än 50 procent jämfört med normal omsättning.

Bild: Företag som bedömer att omsättning minskad jämfört med normalläge

Konkursrisk 20 okt 29 sep 15 sep 1 sep ============================================================== Hela Näringslivet - Ingen risk 74% 74% 76% 74% - Måttlig risk 23% 23% 22% 22% - Hög risk 3% 3% 3% 3% Industrin - Ingen risk 83% 83% 83% 83% - Måttlig risk 16% 16% 16% 16% - Hög risk 1% 1% 1% 0% Tjänstesektorn - Ingen risk 67% 67% 69% 68% - Måttlig risk 28% 28% 27% 27% - Hög risk 4% 4% 4% 4% ==============================================================

Bild: Företag som ser hög risk för avveckling