KI: OMSÄTTNINGEN MINSKAR, MEST TYDLIGT INOM HANDELN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
01 dec 2020, 09.08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Omsättningen minskar i alla sektorer förutom i bygg- och anläggning och minskningen är extra tydlig inom handeln. De två senaste veckorna har tappet inom handeln ökat från 8 till 13 procent.

Det visar Konjunkturinstitutets (KI) extramätning bland företag, som publicerades på tisdagen och baseras på frågor om hur företagen påverkats av coronaviruset. Denna enkät samlades in den 23-25 november, och jämförs med förra enkäten den 9-11 november.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

För hela näringslivet visar måttet att omsättningen nu har minskat för andra undersökningen i rad.

En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Omsättningstappet i branschen är nu nästan 65 procent. I mitten av november var tappet drygt 50 procent. Framför allt är det i restaurangbranschen som omsättningen har minskat de senaste två veckorna.

Inom handeln har andelen som anger minskad omsättning ökat med 10 procentenheter i denna undersökning och det är nu 57 procent. En annan förändring jämfört med förra undersökningen är att det nu är nästan 10 procent av företagen som svarar att omsättningen mer än halverats.

Omsättning jmf normalt 01 dec 17 nov 20 okt ============================================================== Hela näringslivet -15% -12% -10% Industri -10% -7% -8% Bygg -6% -6% -10% Handel -13% -8% -8% Tjänster -18% -16% -10% ==============================================================

Bild: Beräknat medelvärde för omsättning jämfört med normalt