KI: SNABB REKYL, VÄNDNING PÅ ARB MARKNAD DRÖJER, BNP -3,4% I ÅR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
30 sept. 2020, 09.21

STOCKHOLM (Direkt) Det blir en snabb rekyl i den svenska ekonomin även om vändningen på arbetsmarknaden dröjer.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i en prognos på onsdagen.

BNP väntas minska med 3,4 procent i år och öka med 3,6 procent nästa år.

I prognosen från den 13 augusti spådde KI att BNP skulle minska 4,8 procent i år och öka med 3,4 procent nästa år.

KI konstaterar att regeringens åtgärder håller företag och hushåll under armarna.

Minskad smittspridning, kraftigt utökad testning för covid-19, ekonomisk-politiska åtgärder och en gradvis anpassning av hushållens och företagens beteende för att förena fortsatt ekonomisk aktivitet med hänsyn till smittriskerna bidrar till att hushållens konsumtion det tredje kvartalet tar igen stora delar av nedgången tidigare under året.

Ökad efterfrågan från omvärlden och leveranskedjor som åter fungerar bidrar till att även exporten tar igen mycket av den tidigare nedgången.

"Lågkonjunkturen består dock och återhämtningen går framöver in i en lugnare fas", skriver KI.

På arbetsmarknaden dröjer vändningen ännu ett tag. Det stora antalet korttidspermitterade arbetstagare gör att företagens behov att nyanställa är litet trots att produktionen ökar. Arbetslösheten fortsätter därför att växa och toppar på nära 10 procent det fjärde kvartalet i år.

Den ekonomiska politiken fortsätter att ge stöd åt återhämtningen nästa år, men det dröjer till 2023 innan lågkonjunkturen är över.

Bild: Konjunkturinstitutets prognos