KONJUNKTUR: ALLA REGIONER KOMMER UR CORONAKRISEN I ÅR - NORDEA

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
15 September 2021, 06.40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vartannat län i Sverige har nu lägre arbetslöshet jämfört med före pandemin. Exportregionerna har klarat sig mest medan Stockholm har stått för 70 procent av arbetslöshetsuppgången i riket.

Det skriver Nordea i rapporten "Regionala Utsikter" som publicerades på onsdagsmorgonen.

Trenden har dock vänt nu i huvudstaden, vilket talar för en snabb nedgång av arbetslösheten i riket. Nordea konstaterar också att Stockholm har varit dominerande för uppgången av antalet långtidsarbetslösa, vändningen ger därmed hopp om att även långtidsarbetslösheten kan falla tillbaka.

Nordea fastslår vidare att alla regioner lämnar coronakrisen bakom sig i år. Tillväxten breddas och bostadsbyggandet växlar upp i spåren på den heta bostadsmarknaden.

Bristen på insatsvaror påverkar dock de industritunga regionerna, som tappar något av sitt övertag mot storstäderna. Stockholm, som har legat efter i återhämtningen, väntas växa snabbast härifrån men sett till hela prognosperioden är det Sydsverige som klarar sig bäst.