LO: LÖNESKILLNADER ÖKAR ÅTER MELLAN ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 dec 2019, 09.35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Löneskillnaderna ökar åter mellan arbetare och tjänstemän.

Det skriver LO i sin årliga lönerapport som publicerades på måndagen.

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt, men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.

Medellönen för samtliga anställda var 33.900 kronor i månaden enligt 2018 års lönestatistik. För arbetare var den 27.000 kronor och för tjänstemän 40.500 kronor.

Medellönen för tjänstemän var alltså 13.500 kronor, 50 procent, högre än för arbetare.

De två senaste åren har medellönen för samtliga anställda ökat med 5,2 procent. För arbetare har lönerna ökat med 4,4 procent och för tjänstemän med 5,8 procent. I kronor motsvarar det 1.140 kronor för arbetare och 2.220 kronor för tjänstemän.

Under hela 2000-talet har lönegapet ökat från 40 till 50 procent, även om lönegapet under större delen av perioden legat relativt konstant runt 48 procent.

"Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu lika högt som på 1930-talet. Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig", säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, i en kommentar.

Rapporten visar även att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i arbetaryrken har ökat det senaste året, och medellönen är nu 3.400 kronor högre för manliga arbetare.

LO kraftsamlar därför i kommande avtalsrörelse för att minska skillnaderna, det långsiktiga målet är att rader ut dem helt.

- Vårt långsiktiga mål är att utradera skillnaderna helt. För att de inte ska öka ännu mer måste LO-förbunden lyckas med sina samordnade krav om ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor, säger Torbjörn Johansson.