MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA PÅ ONSDAGEN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
11 dec 2019, 06.00

- SCB: KPI november kl 9.30

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha stigit till 1,6% i november, enligt Infront Datas prognosenkät. Det är något under Riksbankens prognos på 1,7%. KPIF-inflationen exklusive energi väntas samtidigt ligga stilla på 1,7% i november, jämfört med i oktober, även det under Riksbankens prognos på 1,9%.

I oktober steg KPIF-inflationen till 1,5%, från 1,3% månaden dessförinnan.

"Oväntade prisrörelser för paketresor och reparationer i hemmen i oktober gör november-KPI, som historiskt endast har avvikit svagt från konsensusestimaten, svårare att förutspå i år", skriver SEB:s Olle Holmgren i ett kundbrev.

- USA: KPI november kl 14.30

KPI-inflationen väntas stiga till 2,0% från 1,8%, medan kärninflationen antas ligga kvar på 2,3%. Kärninflationen har legat inom spannet 2,0-2,4% sedan årsskiftet.

- FED: räntebesked kl 20.00

Samtliga 73 bedömare i Bloomberg News prognosenkät spår oförändrad ränta på 1,5-1,75%. Fed-ledamöterna med Jerome Powell i spetsen har varit tydliga med att de är bekväma med den nuvarande hållningen och att det skulle krävas en "betydande förändring" i utsikterna för att de ska fundera på att agera i närtid. Den nya räntebanan, "dot plot", väntas också visa ett Fed som ligger "on hold" ett tag.