MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA PÅ TORSDAGEN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
24 okt. 2019, 06.00

- Riksbanken: räntebesked kl 9.30

Väntas hålla styrräntan oförändrad vid detta möte. Den intressanta frågan är snarare, liksom inför septembermötet, huruvida Riksbanken kommer att hålla fast vid sitt budskap om en räntehöjning i slutet av året eller början av nästa år.

Inflationen kom in i linje med prognos, men annan data har inte varit entydig. Arbetslösheten har stigit kraftigt men SCB har flaggat för att uppgången kan vara överdriven på grund av datafel. Kronan handlas svagare än väntat, och även om det internationella läget är osäkert är det inte heller här entydigt sämre än vid förra mötet.

- Norges Bank: räntebesked kl 10.00

Norges Bank höjde räntan med 25 punkter till 1,5 procent i september med hänvisning till god ekonomisk tillväxt.

Samtidigt uppgav de att det mest sannolika är att räntan ligger kvar på den nivån den närmaste tiden. Räntebanan drogs också ned något och ligger nu strax över 1,5 procent hela prognosperioden.

Handelsbanken ser liksom andra det som säkert att räntan lämnas oförändrad vid detta möte, som inte åtföljs av någon pressträff. Data sedan förra mötet har varit blandade, med lägre förtroende i omvärlden, inflation och arbetsmarknad på prognos medan kronan försvagats.

"Direktionen avviker aldrig från sin strategi vid möten mellan penningpolitiska rapporter om det inte hänt något extraordinärt", skriver Handelsbanken, som tror att styrräntan nått sin topp under denna konjunkturcykel.

- ECB: räntebesked kl 13.45

ECB sjösatte vid förra mötet i september ett nytt stimulanspaket, där depositräntan sänktes till -0,5 procent, den framåtblickande guidningen stärktes och ett QE-program återstartades med nettoköp om 20 miljarder euro i månaden.

Nu väntas ECB hålla depositräntan oförändrad.

Commerzbank noterar att sedan det förra mötet har ekonomiska data i euroområdet varit än mer av en besvikelse än föregående månader. Dessutom har de långsiktiga inflationsförväntningarna fallit till nya lägstanivåer, och de enkätbaserad som presenteras för rådet på torsdag likaså.

"Därmed väntas (chefen Mario) Draghi betona att ECB har gjort allt rätt med sitt septemberpaket av lättnadsåtgärder. Han väntas också understryka rådets beslutsamhet att återanvända alla instrument, från framåtblickande guidning och räntesänkningar till obligationsköp, om nödvändigt", skriver Commerzbank.

Detta blir Mario Draghis sista möte innan han lämnar över till Christine Lagarde som ECB-chef, och en del av pressträffen lär säkert handla om vad han åstadkommit.

Vid det senaste mötet fanns öppen kritik inom rådet mot framförallt QE-programmet, men det har även luftats kritik mot synen att inflationsförväntningarna verkligen faller.

En del är av uppfattningen att ECB:s policy i sig har bidragit till fallande inflationsförväntningar via bland annat försäkringsbolagens agerande.

"Vi tror däremot inte att en majoritet i rådet delar denna syn, utan antar att ECB ska vidta nya åtgärder under våren om inflationsförväntningarna är låga och den ekonomiska utvecklingen en uppenbar besvikelse", skriver Commerzbank.