NET ENT: EVOLUTION GAMING LÄGGER BUD

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
24 June 2020, 08.20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Evolution Gaming lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Net Ent.

Evolution Gaming erbjuder 0,1306 Evolution-aktier för varje aktie i Net Ent och kommer inte att höja det erbjudna vederlaget, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet värderar varje aktie i Net Ent till 79:93 kronor och samtliga aktier i bolaget till cirka 19,6 miljarder kronor. Det motsvarar en premie om 43 procent jämfört med stängningskursen för B-aktien i Net Ent på Nasdaq Stockholm tisdagen den 23 juni.

Styrelsen för Net Ent rekommenderar enhälligt aktieägarna i Net Ent att acceptera erbjudandet.

Aktieägare som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 21,02 procent av samtliga aktier och 45,02 procent av samtliga röster i Net Ent har åtagit sig att acceptera budet. Därutöver har vissa styrelseledamöter i Net Ent som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 8,48 procent av samtliga aktier och 23,20 procent av samtliga röster meddelat att de avser att åta sig att acceptera budet.