Detta är en artikel från Direkt.

POWELL: FED KAN KOMMA ATT MINSKA BALANSRÄKNINGEN I ÅR (NY)

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
11 January 2022, 17.06

(tillägg: från stycke åtta)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA kommer sannolikt att förbli i en era med väldigt låga räntor, men om Fed behöver höja räntan mer för att kontrollera inflationen så kommer den göra det.

Det sade Fedchefen Jerome Powell vid en utfrågning i ett kongressutskott på tisdagen, enligt Dow Jones.

Han sade att hög inflation är ett hot mot målet om maximal sysselsättning, och det behövs en lång expansion för att få en stark arbetsmarknad.

Powell noterade den stigande löneökningstakten och sade att högre löner generellt är bra. Han ser ingen problematik med löneökningarna nu men Fed håller ett öga på utvecklingen.

Han sade också att ekonomin inte längre behöver eller vill ha extraordinära stödåtgärder från Fed, men "det är lång väg till normalitet" för penningpolitiken och normaliseringen bör inte skada arbetsmarknaden.

Fedchefen sade även att centralbanken kan komma att låta balansräkningen minska i år.

Enligt Powell är det också mycket sannolikt att klimatstresscenarier kommer att vara ett viktigt verktyg framöver, och att Fed kommer att prioritera detta.

Han sade att inflationsuppgången troligen dröjer sig kvar till mitten av året, och om den gör det måste Fed fortsätta att anpassa sin policy. Om den dröjer sig kvar längre så kommer det att kräva en policyrespons. Men Fed har inte fattat några beslut om timingen i normaliseringsprocessen.

Han sade också att Feds rapport om en digitala valuta är redo att publiceras "kommande veckor", men att den inte innehåller så mycket konkreta ställningstaganden utan mer handlar om att få input från allmänheten.