PRECISE BIOMETRICS: RÖRELSERESULTAT STEG TILL 12,5 MLN KR 4 KV

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 febr. 2020, 08.23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett rörelseresultat på 12,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-14,3).

Nettoomsättningen uppgick till 38,8 miljoner kronor (13,9), vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 178 procent.

Bruttomarginalen steg till 91,9 procent (80,5) under kvartalet.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 73,7 miljoner kronor (79,5).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.