PROGNOS: KPIF-INFLATION OFÖRÄNDRAD PÅ 1,5% I AUGUSTI - INF

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
06 sept. 2019, 15.04

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha varit oförändrad på 1,5 procent i augusti jämfört med i juli.

KPIF-inflationen väntas därmed ha varit i linje med Riksbankens septemberprognosbana, som pekade mot en KPIF-inflation på just 1,5 procent i augusti.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I juli sjönk KPIF-inflationen till 1,5 procent, från 1,7 procent i juni, vilket var i 0,1 procentenhet över Infront Datas konsensusprognos och 0,2 procentenheter över Riksbankens prognosbana från i juli.

Nu spås KPIF, enligt snittet i Infront Datas enkät, ha sjunkit 0,3 procent mellan juli och augusti, och ha stigit med 1,5 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi sjönk till 1,7 procent i juli från 1,9 procent i juni, vilket var i linje med Infront Datas konsensusprognos men 0,1 procentenhet över Riksbankens prognosbana från i juli.

För augusti väntar sig analytikerna att KPIF-inflationen exklusive energi ska ha stigit till 1,8 procent. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha sjunkit till 1,6 procent, jämfört med 1,7 procent i juni.

Riksbankens prognos, i den penningpolitiska rapporten som publicerades den 5 september, pekar mot en KPIF-inflation på 1,5 procent och en KPI-inflation på 1,6 procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ha varit 1,8 procent.

Ekonomerna på Swedbank räknar med inflationsdata för augusti blir en "relativt odramatisk läsning".

"Priserna sjunker normalt i augusti och på månadsbasis ser vi en nedgång med 0,2 procent för både KPIF och KPIF exklusive energi. Därmed ser vi att inflationstakten, mätt som KPIF, är i stort sett oförändrad jämfört med juli månad medan den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, stiger med cirka en tiondel i årstakt", skriver Swedbank-ekonomerna i ett kundbrev.

De räknar med en normalisering i priserna på flyg- och paketresor efter sommarrusningen, som innebar kraftigt stigande priser.

"Sammantaget dämpar flygresorna KPI med närmare två tiondelar. Detsamma gäller för paketresorna där vi ser ett prisfall med knappt 25 procent. I samband med att höstkollektionen når butikerna och reorna upphör stiger åter klädpriserna", skriver Swedbank-ekonomerna.

Ekonomerna på Danske Bank instämmer om flygpriserna, de ser också en trolig nedåtrekyl i matpriserna i augusti efter starka uppgångar tidigare i år.

"Julisiffran (+2,1% m/m) var den klart högsta på minst 25 år. Nu har vi räknat med en rekyl nedåt denna månad men inte mer än i augusti förra året så här kan finnas en nedsida. Vår KPIF prognos avviker för denna månad inte nämnvärt från Riksbanken", skriver Danske-ekonomerna i ett kundbrev.

Även Nordeas ekonomer lyfter fram matpriserna och noterar att den nedåtrekyl de väntar i augustistatistiken bidrar till deras prognos om tydligt lägre inflation än vad Riksbankens prognosbana pekar mot.

"Vi räknar med att matpriserna sjönk 0,9 procent i augusti, vilket skalar av 0,12 procentenheter av KPIF för månaden", skriver Nordea-ekonomerna i ett kundbrev.

De påpekar samtidigt att en skillnad mellan augusti i år jämfört med samma månad 2018 är att i fjol steg priserna på offentliga transporter, när perioden med fria resor för ungdomar under sommarlovet avslutades. Det lyfte KPIF med 0,05 procent i augusti 2018, något som inte upprepas i år eftersom det inte fanns något erbjudande om fria resor för ungdomar i år.

SCB publicerar KPI för augusti tisdagen den 10 september, klockan 9.30.

Bild: analytikernas prognoser