RÄNTOR/VALUTOR: HÖGRE RÄNTOR INFÖR FEDS RÄNTEBESKED

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 juni 2019, 16.34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svenska statsräntepapper handlades upp 3-4 punkter under dagen, samtidigt som kronan försvagades något mot både euron och dollarn. Amerikanska statsräntepapper handlades upp 3 punkter över alla löptider inför kvällens räntebesked från Federal Reserve.

Vid lunchtid talade vice riksbankschef Per Jansson.

"Generellt tycker jag så här, vi behöver inte ha någon panik i Sverige i det här läget, vi har ett ganska bra utgångsläge", sade han och lyfte fram att inflationen ligger på målet, inflationsförväntningar är nära målet, en "jättestark arbetsmarknad" med hög sysselsättningsgrad, och att Sverige har haft bra tillväxtväxtsiffror ett par kvartal.

Han konstaterade dock att det råder en stor osäkerhet kring utvecklingen i omvärlden och de stora riskerna man ser där.

"Den tyska motorn, främst industrisektorn, har fått en del grus i maskineriet. Fler och fler börjar nu tro att det är mer varaktiga problem, med en rätt tydlig nedgång", sade Jansson.

Han tillade att ett element är att rätt mycket har att göra med handelskriget mellan Kina och USA.

"Skulle det här börja slå mot bilindustrin skulle det slå hårt mot Tyskland och Sverige", sade han.

"Det var ett ganska tydligt besked om att mer kommer att komma från ECB", sa Jansson rörande gårdagens uttalande från ECB-chefen Mario Draghi.

De mjuka beskeden från Mario Draghi, som talade om behov av mer penningpolitiska lättnader om inte situationen förbättras har ökat förväntningarna på räntesänkningar från ECB senare i år och har även fått fart på spekulationer om att det kanske kan bli aktuellt med en räntesänkning även från Riksbanken.

Capital Economics, som längre trott att det dröjer år innan Riksbanken kan komma att höja räntan, håller fast vid den prognosen snarare än att tro på någon sänkning.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 98,1 i juni, från 99,4 föregående månad.

I en ny konjunkturprognos bedömer KI att dämpade framtidsutsikter i tillverkningsindustrin kyler av tillväxten i industrins investeringar, samtidigt som hushållens syn på svensk ekonomi blivit mer pessimistisk. Trots dessa tecken består högkonjunkturen i år och nästa år.

Svensk arbetslöshet var högre än väntat i maj och den säsongsrensade arbetslösheten steg till 6,4 procent från 5,9 procent i april, väntat 6,2 procent enligt Infront Datas analytikerenkät.

Handelsbanken kommenterade att även om statistiken kanske delvis var brus, då SCB själva varnade för att bortfallet var större än normalt denna månad, så är trenden fortfarande avtagande i jobbtillväxten. Detta sätter press på Riksbankens prognos om framtida räntehöjningar.

Bostadspriserna i Sverige steg 0,7 procent i maj jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,7 procent.

Valueguard konstaterade att HOX-index stigit 2,6 procent sedan i januari.

TCW steg till 145,63 från 144,48, samtidigt som kronan tappade 2 öre mot dollarn och 3 öre mot euron under dagen.

Europeiska statsräntepapper handlades unisont upp, samtidigt som de italienska i stället handlades ner 4-5 punkter.

Ikväll väntas Fed lämna räntan oförändrad, men öppna dörren för en räntesänkning senare i år.

Feds ordförande Jerome Powell har tidigare signalerat att ekonomin växer men givet den protektionistiska politiken, kommer Fed agera "tillräckligt för att bibehålla expansionen".

Räntemarknaderna prisar in en 95-procentig sannolikhet för en 25 punkters sänkning i september. Skiftet från marknaden är ett resultat av oro för en lägre inflation, hushållens konsumtion samt företagens investeringar.

Beskedet kommer bli speciellt granskat efter Domald Trumps tryck på räntesänkningar, och rykten om presidentens försök att få bort Powell från ordförandeposten, skriver Boris Schlossberg vid BK Asset Managment.

Marknaden förväntar sig enligt honom "extremt duvaktiga" toner, och har redan prisat in tre räntesänkningar fram till 2020, något som Schlossberg anser vara något för många.

Inför mötet upplever dollarn små rörelser mot både euron och yen.