RÄNTOR/VALUTOR: STÄRKT SENTIMENT PÅ KOORDINERAT AGERANDE

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
02 mars 2020, 06.38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det generella sentimentet på marknaderna har blivit mindre negativt på måndagen.

Asienbörserna är överlag upp och USA-terminerna står på plus, medan räntorna planar ut på lägre nivåer och yenen tappar. Den amerikanska tioåringen var nere på 1,03 procent för att därefter stiga till 1,09 procent.

Förra veckan var dramatisk och såg bland annat S&P 500 i USA falla drygt 11 procent och den tioåriga statsobligationen sjunka 40 punkter. En viss vändning uppåt kom på fredagskvällen och har fått mer fäste på måndagen, efter förväntningar om ett mer koordinerat globalt agerande mot coronavirusets effekter.

"Vi börjar se mer retorik från regeringarna om att hantera situationen, vilket såväl gäller finanspolitiska som penningpolitiska lättnader. Vi kanske ser en omgång av 'risk av' igen men det känns som om det mesta av de dåliga nyheterna nu har prisats in", sade Damien Loh på Ensemble Capital till Bloomberg News.

Såväl Federal Reserve som Bank of Japan har gjort särskilda uttalanden med budskapet att de är redo att agera.

Fed-chefen Jerome Powell uppgav på fredagen att den

amerikanska ekonomin fortsatt är stark, men Fed bevakar utvecklingen noga över coronavirusets effekter.

"Vi kommer att använda våra verktyg och agera på lämpligt sätt för att stötta ekonomin", skrev Fed-chefen.

Sådan uttalanden från Fed är ovanliga, och liknande kom under marknadskraschen i oktober 1987 och efter terrorattacken i september 2001.

Denna formulering har tidigare indikerat nära förestående agerande efter det intensifierade handelskriget förra året och ses nu som ett skifte från den tidigare neutrala hållningen.

"Min uppfattning är att Fed kommer att göra något koordinerat med resten av centralbankerna och det kommer att inkludera ett löfte om mer agerande bortom en enkel räntesänkning", sade Anne Mathias på Vanguard Group till Bloomberg News.

Bank of America tror på en 50-punkterssänkning för att "dämpa paniken på marknaderna och stötta det ekonomiska sentimentet". Men även en räntesänkning före mötet den 18 mars är möjligt beroende på hur marknadsförhållandena utvecklas.

Enligt CME:s Fed watch tool har marknaden nu till fullo prisat in en sänkning med 50 punkter vid Fed-mötet den 18 mars. Till årsskiftet är cirka 100 punkters sänkning inprisat.

Donald Trump sade i helgen att Fed har en viktig roll nu, särskilt psykologiskt, och att det bör "vara en ledare" och sänka räntan.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda följde på måndagen upp med att även de är redo att agera på grund av coronavirusets effekter, och stötta stabiliteten på finansmarknaderna.

BOJ kan tillföra mer likviditet men det är tveksamt om de är redo att sänka räntan igen på grund av negativa sidoeffekter, noterar bedömare.

"Jag tror att BOJ kommer vara mycket vaksamma om dollar/yen skulle falla under 105-nivån", sade Yuichi Kodama på Meiji Yasuda Life Insurance till Bloomberg News.

Yenen har tappat till över 108-nivån på måndagen, medan yuanen stärkts till under 6:97 mot dollarn. Australiendollarn vinner lite mark. Euron handlas lite starkare på 1:1050 mot dollarn. För ECB är en sänkning med 10 punkter i mars inprisad till nästan 50 procent.

Måndagen innebär mycket inköpschefsindex, med störst fokus på ISM i USA, som väntas ha sjunkit något till 50,5 från 50,9 föregående månad.

Kinas officiella inköpschefsindex för industrin, som kom i helgen, föll brant till rekordlåga 35,7 i februari jämfört med 50,0 i januari, vilket är under den tidigare bottennoteringen på 38,8 i november 2008, under finanskrisen.

"PMI-utfallet indikerar att saker är riktigt illa och att regeringen är redo att rapportera detta", konstaterade Larry Hu på Macquarie Capital enligt Financial Times

BNP första kvartalet kan nu komma att vara än sämre än de cirka 4 procent i årstakt som konsensus ligger på, och det kan till och med vara fråga om en kontraktion, vilket skulle vara första gången sedan kulturrevolutionen.

"De flesta jämför detta med sars, men jag ser det mer i linje med vad som skedde under finanskrisen 2008. Chocken från coronaviruset är stor och situationen ser mycket illa ut på kort sikt", sade han.

Pimco skrev i en analys att tillväxttakten i Kina kan sjunka till 3 procent första kvartalet, och effekterna kännas av globalt.

"Ju längre karantänen trycker ned den ekonomiska aktiviteten i Kina, desto mer stiger de ekonomiska kostnaderna. Det är både en utbuds- och efterfrågechock. För de flesta länder kommer detta att kännas av, det blir ett direkt slag då exporten till Kina minskar", skrev de enligt Bloomberg News.

Lu Ting på Nomura noterade att industri-PMI visar en ännu sämre bild än vad utfallet ger sken av. Detta eftersom fördröjda leveranstider, som vanligen brukar ses som ökad aktivitet och något positivt, nu håller uppe index på grund av störningar i leverenskedjorna. Ett index i linje med januari hade gett ett industri-PMI på cirka 33.

Zhou Hao på Commerzbank ser en återhämtning från mars, men att marknaden kommer studera denna noga och där blir 45-nivån i industrin en nyckelnivå.

"Det kan bli runt den nivån men jag är osäker om det blir högre. Kina har nu börjat stabiliseras, och där är allmänt förväntat att industrins återstartsgrad når 80 procent i slutet av mars, men andra ställen sprider sig viruset med nya risker", sade han enligt Bloomberg News.

Kinas nationella statistikmyndighet, NBS, uppgav på lördagen att per den 25 februari hade medel- och storföretag som ingår i PMI en grad av återupptagande av arbetet på 78,9 procent, och det väntas stiga till 90,8 procent i slutet av mars. Inom industrin var motsvarande tal 85,6 respektive 94,7 procent.

Caixin/Markits industri-PMI, som publicerades på måndagen, sjönk till rekordlåga 40,3 i februari från 51,1 föregående månad.

Den svenska kronan har stärkts betydligt sedan fredagen, mot såväl euron som dollarn. Riksbankschef Stefan Ingves sade i helgen, enligt Bloomberg News, att de bevakar utvecklingen noga med viruset men att det krävs en bättre överblick och att det är för tidigt att agera.

måndag kl 6.30 (fredag kl 16.15) ================================== USD/SEK 9:5828 (9:7408) EUR/USD 1:1047 (1:0963) EUR/SEK 10:5852 (10:6788) USD/JPY 108:16 (108:22) Jp obl 2 -0,27 (-0,27) Jp obl 10 -0,16 (-0,16) Ty obl 2 -0,78 (-0,80) Ty obl 10 -0,61 (-0,63) US obl 2 0,79 (0,90) US obl 10 1,09 (1,17)