RB: FLER AKTÖRER ANSER RÄNTEMARKNAD FUNGERAR DÅLIGT - ENKÄT

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
02 dec 2019, 10.34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är fler aktörer som anser att räntemarknaden generellt fungerar dåligt eller mycket dåligt jämfört med de som tycker att marknaden fungerar bra.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

"Bristen på likviditet, i spåren av skärpta regleringar och Riksbankens statsobligationsköp, uppges liksom tidigare vara det främsta skälet till detta", skriver Riksbanken.