RB: FÖR TIDIGT BLÅSA FARAN ÖVER - INGVES

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
10 juli 2020, 09.47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Åtgärderna för att stabilisera marknaderna har varit effektiva men det är för tidigt att blåsa faran över.

Det sade riksbankschefen Stefan Ingves vid det penningpolitiska mötet den 30 juni, enligt protokollet från mötet.

"Även om vi nu vet mer om de kortsiktiga effekterna av pandemin och att konturer av en stabilisering kan ses, är det för tidigt att blåsa faran över", sade han.

Därför är det viktigt att Riksbanken fortsätter att vidta åtgärder som håller räntor nere och stödjer kreditgivningen, åtgärder som i sin tur bidrar till att vi på sikt uppfyller inflationsmålet.

Det handlar om utökade tillgångsköp, mer generösa villkor i likviditetsfaciliteterna och utlåningsprogram, samt att de börjar köpa företagsobligationer. Åtgärderna borde ganska direkt bidra till att hålla nere räntenivån inom olika delar av den finansiella sektorn.

Han sade också att andra verktyg än räntan i nuvarande läge är mer verkningsfulla.

"Tillsammans innebär dessa åtgärder en penningpolitik fullt inriktad på att försöka mildra de negativa effekterna av coronapandemin på svensk ekonomi, samtidigt som åtgärderna

är i samklang med vårt inflationsmål", sade han.