Detta är en artikel från Direkt.

RB: INLEDER "GANSKA ABRUPT" POLICYSKIFTE MED HÖJNING 2022 - GS

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
23 November 2021, 15.50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Goldman Sachs räknar med att Riksbanken vid veckans räntemöte kommer att börja inleda vad som ska visa sig bli ett "ganska abrupt" policyskifte, med en räntehöjning redan under 2022.

Det framgår av en analys på tisdagen.

Investmentbanken konstaterar att den svenska ekonomin klarat covid-19-pandemin förhållandevis bra, men att penningpolitiken fram till nu framför allt fokuserat på nedåtrisker – där Riksbanken fortsatt med sitt QE-program och räknar med att hålla reporäntan kvar på noll hela prognosperioden, till det tredje kvartalet 2024.

"Vi tror dock att detta kan börja förändras på mötet i veckan och våra ekonomer räknar med en räntehöjning i slutet av nästa år. Inflationsförväntningarna i Sverige är mindre förankrade än i andra G10-länder och mer känsliga för spotinflation, vilket tyder på att ett ganska snabbt policyskifte är möjligt", skriver de.

Goldman Sachs grundtes är att inflationsförväntningarna i Sverige är relativt mer känsliga för den faktiska spotinflationen än i andra länder, vilket gör att Riksbanken inte kan förlita sig på att förväntningarna förblir förankrade när nuvarande utbudschock trycker upp inflationen.

"Sedan septembermötet har den underliggande inflationen stärkts och inflationsförväntningarna är redan tillbaka till målet. Eftersom nästkommande penningpolitiska möte är först i mitten av februari kan direktionen vilja lägga grunden för ändrad hållning inför ytterligare inflationstryck i vinter", skriver de.

Samtidigt som inflationen stigit har de svenska hushållens uppfattade inflation stigit ännu mer, vilket öppnat ett rejält gap mellan upplevd och uppmätt inflation.

"Detta återspeglar sannolikt delvis förändrade konsumtionsmönster under pandemin och stigande elpriser, men det bidrar ändå till att stärka vår syn att inflationsförväntningarna sannolikt kommer att fortsätta stiga", skriver Goldman Sachs.

En komplicerande faktor är dock den ökade smittspridningen i Europa, vilken kan försena det väntade policyskiftet. Trots det räknar Goldman Sachs med att Riksbanken nu i veckan kommer att börja tala mer balanserat än tidigare, med fokus på mer än enbart nedåtrisker, inför nästa räntemöte i februari.

"Detta kan börja med att flytta tyngdpunkten i den framåtblickande delen av pressmeddelandet från att fokusera på nedåtrisker för inflationen och mer varaktiga lättnader, moderera åtagandet om att hålla balansräkningen oförändrad under nästa år och visa på en högre sannolikhet för räntehöjningar mot slutet av prognosperioden", skriver de.

Med detta sagt, smittspridningen ökar och det lär tynga en cyklisk valuta som kronan, varför Goldman Sachs inte ser någon brådska att börja ta position för att kommande väntade policyskifte ska leda till en starkare krona. I takt med att tillväxten i Europa stärks framöver kommer det dock att bli mer attraktivt att ta position för policydivergens, och köpa svenska kronor, polska zloty och tjeckiska koruna mot euron.