Detta är en artikel från Direkt.

RB: RISK HUSHÅLLSSKULD, BOMARKNAD LEDER TILL NEDÅTGÅENDE SPIRAL

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
23 May 2018, 10.08

STOCKHOLM (Direkt) Även om de svenska hushållen har goda marginaler för att klara av betalningarna på sina bolån kan den höga skuldsättningen vara särskilt problematisk om den ekonomiska utvecklingen skulle bli betydligt sämre än väntat.

Det skriver Riksbanken i en fördjupningsruta i den finansiella stabilitetsrapporten, som publicerades på onsdagen.

"Högt skuldsatta hushåll kan då komma att påtagligt minska sin konsumtion, i synnerhet om bostadspriserna dessutom börjar falla. Om konsumtionen blir lägre påverkas tillväxten och arbetslösheten och den allmänna ekonomiska utvecklingen blir sämre", skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar att fallande priser kan leda till stora problem för hushåll som har höga skulder, bland annat då det finns en risk för inlåsningseffekter om värdet på bostaden blir lågt i förhållande till skulden.

"Hushållen kan då få svårt att anpassa sitt boende och därmed att minska sina boendeutgifter om deras ekonomiska

förutsättningar förändras. Sådana inlåsningseffekter kan bli

ett problem för samhällsekonomin i stort om många hushåll

omfattas eftersom både bostadsmarknaden och arbetsmarknaden då fungerar sämre", skriver Riksbanken.

Om det skulle bli ett större prisfall på bostäder kan det också uppstå en situation där det visar sig att bostadsbyggandet har ökat för mycket i förhållande till den efterfrågan som finns på marknaden. Detta skulle, enligt Riksbanken, kunna hända om byggandet baserats på alltför optimistiska förväntningar om inkomster och priser, eller om hushållens efterfrågan oväntat försvagas kraftigt.

I ett sådant läge skulle vissa bolag få problem att sälja sina bostäder om de inte sänker sina priser, alla planerade projekt skulle troligtvis inte heller komma ut på marknaden och vissa fastighetsutvecklare skulle i slutänden få svårt att klara sig.

Riksbanken noterar vidare att de svenska storbankerna har en stor andel lån med bostäder och andra typer av fastigheter som säkerheter på sina balansräkningar och att de för att finansiera bolånen ger ut säkerställda obligationer med bolån som säkerhet.

"Ett fall i bostadspriserna kan påverka förtroendet för de svenska bankerna och de kan då bli tvungna att förnya sin

finansiering till ett högre pris, eller få problem med att överhuvudtaget förnya den. Detta skulle kunna medföra mycket stora problem för det finansiella systemet", skriver Riksbanken.

De tillägger dock att nedgången i bostadspriser som har observerats sedan hösten 2017 hittills inte har påverkat bankernas upplåningskostnader.