REGERINGEN: VILL FÖRLÄNGA COVID-19-LAG TILL SISTA JANUARI 2022

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
6 April 2021, 04.49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning i höst. Därför remitterar de en promemoria med förslag om förlängningar av den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Båda lagarna föreslås fortsätta gälla till utgången av januari 2022. Den tillfälliga covid-19-lagen gäller i dag till utgången av september. Regeringen har i en proposition till riksdagen den 8 mars 2021 föreslagit att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska förlängas att också gälla till utgången av september. Båda dessa lagar föreslås nu alltså förlängas till utgången av januari 2022.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger regeringen, förvaltningsmyndigheter och kommuner möjligheter att vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt minska risken för smittspridning i sådana miljöer som omfattas av lagarna. Det gäller exempelvis allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, vissa platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, viss kollektivtrafik, platser för privata sammankomster och serveringsställen.

Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 19 april 2021.