RIKSBANKEN: REPORÄNTA OFÖRÄNDRAD PÅ 0,00%

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
01 juli 2020, 09.31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,00 procent.

Enligt Infront Datas enkät väntade samtliga av åtta tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0,00 procent.