SANDVIK:SÄNKER UTDELNINGSFÖRSLAG TILL 3:00 KR/A (TIDIGARE 4:50)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
26 mars 2020, 08.05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sandviks styrelse föreslår nu en utdelning på 3:00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från tidigare förslag om 4:50 kronor per aktie. Detta görs mot bakgrund av nuvarande instabila marknadsläge, och som en försiktighetsåtgärd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1:50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta", heter det.