SBB: "INTE SÅLT AKTIER OCH KOMMER INTE GÖRA DET" - BATLJAN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
13 mars 2020, 13.27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB har dragits med ned i börsraset de senaste veckorna varpå kursen nästan har halverats. Vd Ilija Batljan uppger att han inte sålt några aktier och att han inte kommer att göra det framöver heller.

"Det är väldigt enkelt - raset i aktien påverkar inte min situation alls", säger han till Nyhetsbyrån Direkt på fråga om hans eventuella portföljbelåning. Han ville inte säga något om den eventuella belåningssituationen.

Någon timme efter att Nyhetsbyrån Direkt ställt frågor kring hur Ilija Batljan agerat gällande sitt innehav rapporterades att han på fredagen gjort ett förvärv om 100.000 aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynslista.

SBB-chefen äger ungefär 12 miljoner B-aktier samt 109 miljoner onoterade A-aktier i SBB, och står som största ägare i bolaget med en andel om 8,8 procent av kapitalet och nästan 34 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings. Totalt är hans innehav värt omkring 2,2 miljarder kronor (om man sätter samma pris på A-aktierna som B-aktierna).

Aktiekursen har sedan den 21 februari dykt från 32 till omkring 18 kronor, vilket motsvarar ett tapp på lite mer än 40 procent. Storägaren och tillika vd:n uppger dock att han inte har någon som helst "stress" gällande sitt innehav.

"Jag har inte sålt någonting och kommer inte sälja någonting. Jag ser ingen risk för att behöva göra det framöver heller", säger Ilija Batljan och betonar att han äger ytterligare tillgångar i form av fastigheter och aktier.

"Jag har ingen stress vad gäller min balansräkning någonstans", säger han.