SBB: UTRYMME FÖR EXPANSION VIA FÖRVÄRV ÄVEN EFTER HEMFOSA - VD

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
15 nov. 2019, 09.58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Om fusionen med Hemfosa går igenom dubblas SBB:s börsvärde till i grova drag mer än 40 miljarder kronor. Bolaget har växt kraftigt sedan börsnoteringen 2017, men den förvärvsdrivna expansionen är inte nödvändigtvis över, framhåller vd:n och grundaren Ilija Batljan i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

SBB tillkännagav ett bud på Hemfosa värt 23,5 miljarder kronor under morgonen som kan skapa börsens fjärde största fastighetsbolag, till ett marknadsvärde om 40 miljarder kronor.

Trots explosiv tillväxt finns fortsatt utrymme för transaktioner, säger vd Ilija Batljan.

Går ni in i en period av mindre förvärvsdriven expansion nu?

"Vi gör mycket transaktioner, under de tre första kvartalen har vi gjort transaktioner för 16 miljarder och vi har potential att fortsätta. Bland annat genom att sälja tillgångar som ligger utanför kärnaffären, framförallt inom kontor, och fortsätta förvärva från kommuner.

Samtidigt lyfter Ilija Batljan fram den organiska tillväxten.

"Vi kommer fortsätta vara en stark aktör och ha organisk tillväxt. Det samlade bolaget kommer ha en ebitda på 3,4 miljarder kronor från fastighetsförvaltning. På toppen kan vi lägga resultaten från renoveringar, transaktioner och så vidare, det blir en kassamaskin", säger han.

SBB:s verksamhet ligger inom renoveringar på hyresmarknaden, att ta fram byggrätter som sedan säljs samt framför allt inom köp av samhällsfastigheter centralt i regionsstäder. Ilija Batljan framhåller ofta och gärna att kassaflödet hålls stadigt genom att några av de viktigaste kunderna utgörs av välfärdsstaterna Sverige, Norge och Finland.

Hur stora är ni om tre år?

"Jag tror att vi kommer vara större än i dag och vår styrelse är känd för att höja målsättningen löpande".