SCB: ANTALET ANSTÄLLDA ÖKADE 1,9% 2 KV JMF 2 KV 2018

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
22 aug. 2019, 09.33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Antalet anställda ökade totalt med 1,9 procent under det andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal året före. Inom näringslivet var ökningen 2,4 procent.

Det framgår SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik.

Den totala lönesumman ökade med 3,8 procent under andra kvartalet (+1,7 procent i fasta priser). Lönesumman inom näringslivet ökade med 3,6 procent.

Det totala antalet lediga jobb i uppgick till 136.700 under andra kvartalet, upp från 133.500 för ett år sedan.

92.600 lediga jobb återfanns inom näringslivet, 1,7 procent färre än för ett år sedan. Av dessa var 38.900 vakanser, en minskning med 11,0 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.