SCB: ARBETSLÖSHET 6,9% I JULI (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
22 aug. 2019, 09.38

(tillägg: från stycke sju)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten var 6,9 procent i juli, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades arbetslösheten vara 5,9 procent.

I juni var arbetslösheten 7,6 procent och i juli 2018 var arbetslösheten 6,0 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 7,1 procent i juli, jämfört med 6,7 procent föregående månad. Enligt Infront Datas enkät väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,4 procent

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,8 procent i juli, jämfört med reviderade 6,7 procent föregående månad (6,3).

Antalet sysselsatta sjönk med 42.000 personer justerat för avrundningar, till 5,239 miljoner i juli, jämfört med samma månad 2018. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring.

SCB noterar att det är tredje månaden i rad som sysselsättningen inte visat någon ökning.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 8.000 till 5,629 miljoner.

Antalet anställda minskade med 30.000 i juli jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,747 miljoner.

Antalet fast anställda ökade samtidigt med 60.000, till 3,934 miljoner. Antalet tillfälligt anställda sjönk med 90.000, till 814.000 personer

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli till i genomsnitt 109,0 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data, jämfört med 102,3 miljoner juli 2018.