SCB: BNP +4,3% 3 KV JMF 2 KV ENLIGT SNABBINDIKATOR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
05 nov. 2020, 09.38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges BNP steg 4,3 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2019 sjönk BNP 3,5 procent.

Det framgår av SCB:s snabberäknade indikator över BNP-utvecklingen. Indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP, och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

Enligt Infronts prognosenkät väntades Sveriges BNP ha ökat med 4,9 procent jämfört med föregående kvartal.

SCB konstaterar att BNP-uppgången jämfört med andra kvartalet till stor del drivs av en stigande varuexport.

Den säsongrensade BNP-tillväxten på 4,3 procent är den högsta för ett enskilt kvartal de kan se tidsserierna som sträcker sig till 1980.

"Uppgången sker från en låg nivå och innebär att svensk ekonomi har tagit igen runt hälften av andra kvartalets stora nedgång. BNP-indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet", skriver SCB.