SCB: KPIF +1,3% I AUG JMF AUG 2018 (INF +1,5%, RB +1,5%)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
10 sept. 2019, 09.32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,4 procent i augusti jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infront Datas prognosenkät var -0,3 respektive +1,5 procent. Riksbankens prognosbana, som publicerades den 5 september, pekade mot en KPIF-inflation på 1,5 procent i augusti.

I juli var KPIF-inflationen 1,5 procent.

KPI sjönk 0,4 procent i augusti jämfört med föregående månad och steg 1,4 procent i årstakt. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,6 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,6.

I juli var KPI-inflationen 1,7 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,6 procent i augusti, jämfört med 1,7 procent i juli. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,8 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,8 procent.