SCB: PÅBÖRJADES 9.750 BOSTÄDER 3 KV (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 nov. 2019, 09.39

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under det tredje kvartalet påbörjades byggandet av 9.750 nya bostadslägenheter.

Det visar statistik från SCB.

Totalt påbörjades 7.550 bostäder i flerfamiljshus och 2.200 bostäder i småhus.

Under de första tre kvartalen 2019 påbörjades byggandet av 35.200 nya bostäder, en nedgång med 10 procent från samma period föregående år.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 9 procent till 27.800. Antalet påbörjade lägenheter i småhus uppgick till 7.400, en nedgång med 15 procent. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 57 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden tillkom även ett tillskott på 2.200 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 1.973 lägenheter under motsvarande period 2018.

Statistiken är uppräknad med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Påbörjade bostäder 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv ============================================================== Totalt 9.750 13.550 11.800 13.700 Småhus 2.200 2.800 2.350 2.500 Flerbostadshus 7.550 10.750 9.450 11.200 Förändring årstakt Totalt -12% -6% -14% -16% Småhus -8% -16% -19% -35% Flerbostadshus -13% -3% -13% -10% ==============================================================

Bild: Bostadsbyggande senaste åren

Bild: Bostadsbyggande sedan 1975