SCB: SMÅHUSPRISER STEG 2% I SEP-NOV JMF JUN-AUG

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
05 dec 2019, 09.31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Priserna på permanenta småhus steg nästan 2 procent under perioden september till och med november jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB.

Jämfört med samma period föregående år steg priserna 4 procent.