SHB: SKA INTE KALLA TILL EXTRASTÄMMA OM UTDELNING UNDER 2020

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 sept. 2020, 07.37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Handelsbanken har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma att hållas senare under 2020 för att besluta om utdelning.

"Med hänsyn till den fortsatta osäkerheten som råder till följd av den pågående pandemin, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma under innevarande år", heter det i ett pressmeddelande.

Styrelsen avser i sedvanlig ordning att lämna sitt förslag till utdelning i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020.