SILF/SWEDBANK: INDUSTRI-PMI SJÖNK TILL 46,3 I SEPTEMBER (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
01 okt. 2019, 08.37

(tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 46,3 i september, från reviderade 51,8 månaden före (52,4).

Väntat var ett index på 52,0, enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008 och bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013.

"Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet", säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Nedgången i september var bred där tre av fem delindex i PMI-total noterades under 50-strecket. Delindex för produktion och orderingång svarade för de största månatliga nedgångarna och bidrog sammantaget till 4,2 indexenheter till nedgången i PMI-total.

Industriföretagens produktionsplaner är mindre expansiva och antyder om en ökad försiktighet. Indexet sjönk med 6,8 indexenheter till 54,2 i september jämfört med augusti.

Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser minskade till 42,2 i september från 50,9 i augusti. Det är den lägsta nivån på över tre år och signalerar om ett fortsatt svagt pristryck från producentledet.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i industrin vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Inköpschefsindex sep aug Diff Snitt 3M ============================================================== Industri-PMI 46,3 51,8 -5,5 49,8 Delindex Orderingång 45,7 51,7 -6,0 49,8 Produktion 43,4 53,0 -9,6 49,9 Sysselsättning 50,1 53,4 -3,3 51,6 Leveranstider 44,7 49,2 -4,5 47,2 Lager 50,0 49,9 0,1 49,8 Nyckeltal utanför PMI Orderingång export 43,8 48,8 -5,0 47,6 Orderingång hemmamarknad 47,5 53,7 -6,2 50,7 Orderstock 49,2 50,0 -0,8 49,5 Rå/insatsvarupriser 42,2 50,9 -8,7 46,8 Import 48,8 51,3 -2,5 50,2 Planerad produktion (6 mån) 54,2 61,0 -6,8 58,5 Order/lager 0,91 1,04 -0,13 ==============================================================

Bild: Inköpschefsindex industrin