SKINGSLEY: FINNS MÖJLIGHET STYRRÄNTA ÅTER UNDER NOLL FRAMÖVER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
27 maj 2020, 11.52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prissättning i sådant som FRA/RIBA-kontrakt indikerar att räntemarknaden ser en sannolikhet för att reporäntan kan gå under nollstrecket.

Det sade vice Riksbankschef Cecilia Skingsley till journalister på onsdagen.

Hon delar marknadens syn att reporäntan återigen kan sänkas under noll.

"När det gäller reporäntan har vi i den penningpolitiska rapporten, där vi alla sex i direktionen håller i pennan, skrivit att räntesänkningar också är möjligt men att det är inte är den mest lämpliga åtgärden i nuläget", sade hon.

Att hälsokrisen till stor del handlar om att hålla människor borta från sådant som berör vanlig konsumtion är en anledning till att räntesänkningar inte setts som ett lämpligt instrument hittills - men det kan ändras framöver.

"Den nuvarande sammansättningen av åtgärder, som också pressar ned räntor, är den bästa. Men i ett senare skede när vi kanske har ett lägre likviditetsöverskott - det är möjligt - eller vi kanske skulle kunna se att en räntesänkning ytterligare stimulerar de finansiella förhållandena då är det möjligt att också använda räntan", sade hon.

Riksbanken är ute efter att stimulera de finansiella förhållandena i det rådande ekonomiska läget.

"Jag tycker att räntemarknaden har förstått att det finns en sannolikhet för att styrräntan återigen i framtiden kan gå under nollstrecket igen", fortsatte hon.

Samtliga Riksbankens åtgärder syftar till att pressa ned räntor och "det tycker vi att vi lyckats ganska så bra med" hittills, poängterade hon.

"I ett senare skede, som inte behöver vara ett sämre läge utan tvärtom snarare skulle kunna vara i en återhämtning, kan reporäntan också spela in", fortsatte hon.

Cecilia Skingsley tryckte samtidigt på att sikten framåt i denna kris är "i det närmaste obefintlig".

"Det går inte att utlova vare sig det ena eller andra om vilken komposition av penningpolitiken som är bäst om sex eller tolv månader", sade hon.