SN: INFLATIONSMÅL EJ NOMINELLT ANKARE FÖR LÖNEBILDNINGEN - DAHL

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
04 sept. 2019, 12.28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbankens inflationsmål fungerar inte som något nominellt ankare för lönebildningen.

Det säger Mattias Dahl, ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor hos Svenskt Näringsliv, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Det har absolut ingen relevans. Ett nominellt ankare skulle betyda att oavsett hur det går i företagen ska vi betala ut en viss löneökning, bara för att hjälpa Riksbanken att nå sitt inflationsmål. Det är ett mål de har satt upp, det är inte en del av lönebildningen. Det är två helt olika saker i ekonomin som inte hör ihop", säger han.

Det finns en diskussion om att dagens löneökningstakt i grunden är för låg för att inflationen varaktigt ska kunna ligga vid Riksbankens mål på 2 procent. Mattias Dahl säger att lönebildningens roll vare sig är att hjälpa eller stjälpa Riksbanken.

"När vi förhandlar om löneökningstakten har inflationsmålet ingen betydelse. De pengar som företagen måste betala ut enligt avtalen kan endast komma från att de säljer varor och tjänster. Frågan blir då om produktiviteten och priserna ökat - det är de enda två källor som gör att det finns mer pengar att betala ut i löner", säger han.

Han säger att man också kan ifrågasätta tanken på att en högre löneökningstakt i syfte att hjälpa Riksbanken att få upp och stabilisera inflationen vid 2 procent verkligen skulle vara någon hjälp.

"Då måste företagen betala ut pengar de inte har. Hur vet vi att det överhuvudtaget hjälper Riksbankens inflationsmål? Då skulle företagen få en ännu sämre situation som skulle leda till ytterligare friställningar och en försämring av den reala ekonomin. Det är ganska uppenbart att det skulle bli sämre i Sverige då, även om inflationsmålet kanske skulle nås", säger han.

Han säger också att man kan föra en vidare diskussion kring hur relevant inflationsmålet på 2 procent är i dagens ekonomi.

"Riksbanken når inte sitt mål och man kan då ifrågasätta om det är relevant att ha kvar inflationsmålet på 2 procent. Något mål ska vi ha, men ska verkligen vara 2 procent eller ska det vara lägre? Den debatten saknar jag i dag", säger Mattias Dahl.

Han säger att målet på 2 procent sattes i en annan tid, med andra förutsättningar.

"Det är uppenbart att ekonomin är helt annorlunda i dag. Vi har bland annat negativa styrräntor, automatisering och globalisering. Vi borde ha samma debatt igen som när vi införde inflationsmålet", säger han.