Detta är en artikel från Direkt.

SOLTECH: FUSIONERAR DOTTERBOLAG FÖR ATT STÄRKA KONCERNEN

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
26 August 2021, 11.12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergibolaget Soltech slår samman Merasol med Swede Energy Power Solutions. Merparten av verksamheten i Soltech Sales & Support går även upp i Swede Energy. Det nya bolaget ges preliminärt namnet Soltech Energy Solutions.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vid sidan om att Soltech Energy Solutions blir en av Sveriges ledande leverantörer av solenergi till företagsmarknaden, så kommer det nya sammanslagna bolaget att väsentligt stärka den koncerngemensamma supportfunktion som erbjuds alla dotterbolag", skriver företaget.

De övriga bolagen i Soltechkoncernen kommer efter sammanslagningen att kunna erhålla bättre support inom solenergi. Något som "kraftigt ökar koncernens möjligheter att möta den snabbt växande efterfrågan på solenergisinstallationer som märks i alla delar av landet där Soltechkoncernen är etablerade", heter det.

Preliminärt datum för sammanslagningens verkställande är den 1 oktober och Swede Energys vd Christoffer Caesar kommer att fortsätta som vd.

"Vår transformativa förvärvsstrategi har fallit så väl ut vilket innebär att våra tak- fasad- och elbolag nu får mycket förfrågningar om att leverera solenergi över hela landet och då är det viktigt att ha ett starkt nationellt solbolag i koncernen som kan hjälpa till med transformationen", kommenterar Soltechs vd Stefan Ölander.