STORA ENSO: SKA STÄNGA PAPPERSMASKIN, BESPARING 14 MLN EUR/ÅR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 sept. 2020, 09.08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stora Enso avser stänga pappersmaskinen PM3 vid Hyltebruk i Småland samt returpappersanläggningen. Åtgärderna innebär årliga besparingar om 14 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Stora Enso kommer att redovisa omstruktureringskostnader på cirka 12 miljoner euro som en jämförelsestörande post i delårsbokslutet för tredje kvartalet 2020, varav cirka 8 miljoner euro har en kassaeffekt.

Den planerade nedläggningen skulle inte ha någon väsentlig inverkan på Stora Ensos omsättning eller operativa rörelseresultat, heter det.

Den planerade nedstängningar väntas som mest påverka 140 personer. PM3 väntas stängas ned i slutet av 2020 och returpappersanläggningen senast under det andra kvartalet 2021, framgår det vidare.

Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk angående planerna kring genomförandet av omorganisationen av bruket.