Detta är en artikel från Direkt.

STORBRIT: BREXITAVTAL NÄRMAR SIG, FISKET STOR STÖTESTEN

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
18 December 2020, 18.04

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Brexitavtalet är i stort sett färdigt, så när som på den mycket känsliga frågan om fisket.

EU och Storbritannien hoppas kunna nå ett avtal om den framtida relationen under helgen eller i början på nästa vecka. Men samtidigt håller man öppet för förhandlingar i mellandagarna eller att det inte blir något avtal alls.

Det uppgav EU-källor på fredagen.

Handelsdelen av avtalet är i stort sett klar och beskrivs som ambitiös.

Av de tre knäckfrågorna anses tvistelösning vara klar och rättvis konkurrens nästan vara klar.

Ett genombrott för rättvis konkurrens skedde när Storbritannien accepterade att EU kan införa ensidiga motåtgärder, som tullar.

Det ska kunna ske om EU anser att ny brittisk lagstiftning ger brittiska företag orättvisa konkurrensfördelar på inre marknaden.

Storbritannien ska också ha accepterat att motåtgärderna kan sättas in mot andra branscher än där de brittiska konkurrensfördelarna finns.

Däremot är fisket mycket svårt eftersom det är en symbolfråga där den brittiska regeringen vill visa att den tar tillbaka kontrollen över brittiska vatten.

Även på EU-sidan har fisket stor politisk betydelse, trots en mycket liten ekonomisk vikt.

EU-källor påpekar att förhandlare brukar använda all tid de har i riktigt hårda förhandlingar. Det är dock oklart när "absolut sista stund" inträffar.

Olika scenarier finns för att hinna få ett avtal på plats innan Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och tullunion vid årsskiftet.

Om förhandlarna kan enas under lördagen kan Europaparlamentet få avtalet på söndagen. Det är senaste tidpunkten, har parlamentet sagt, för att hinna behandla och ratificera avtalet i tid. Parlamentet planerar för en omröstning den 28 december.

EU-länderna behöver också tid på sig för att analysera avtalet innan de tar ställning. Områden som brukar finnas i handelsavtal blir lättare att analysera än nya områden, som rättvis konkurrens.

Om avtalet blir färdigt i början på nästa vecka, och parlamentet inte hinner, finns möjlighet till en provisorisk tillämpning från årsskiftet. I det fallet behöver EU-länderna godkänna avtalet, men inte Europaparlamentet.

Europaparlamentet ogillar kraftigt att bli rundat, men kan inte stoppa det.

Om avtalet blir klart först under juldagarna eller mellandagarna - och EU-länderna godkänner det - kommer det bli svårt för tullverk och andra myndigheter att hinna ta till sig innehållet i tid.

Utan avtal före årsskiftet hotar en längre tid av avtalslöst tillstånd. Båda sidor talar om att det kommer att ta många månader innan förhandlingarna kan återupptas efter ett sammanbrott.

Inom fisket diskuterade EU:s chefsförhandlare Michel Barnier på fredagen läget med de åtta EU-länder som fiskar i brittiska vatten.

EU har rört sig från ursprungspositioner att minska sitt fiske med 15-18 procent från nuvarande kvoter till att minska med 22-23 procent.

Britterna har flyttat sig från en minskning av EU-fisket med 80 procent till 60 procent. Men avståndet är fortfarande stort.

När det gäller övergångsperioden för fisket vill EU ha tio år följt av en översyn, som kopplas till tillgången till inre marknaden för alla brittiska varor och tjänster. Det skulle ge EU en bra förhandlingsposition vid översynen.

Storbritannien har däremot föreslagit en treårig övergångsperiod utan några garantier därefter.

För premiärminister Boris Johnson är det viktigt att Storbritannien har kontroll över sina vatten före nästa val.

På EU-sidan är Danmark en av de mest hårdnackade. Många danska fiskare kommer från områden på Jylland som har drabbats av avlivning av minkar på grund av coronapandemin.