SVERIGE: BEGRÄNSAD, OM NÅGON, EK VINNING AV CORONASTRATEGI - CE

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
22 maj 2020, 14.01

STOCKHOLM (Direkt) Att flera grannländer nu rapporteras överväga att hålla sina gränser mot Sverige stängda, även om de öppnar dem mot andra, understryker att Sverige kommer att få begränsade ekonomiska fördelar av sin mjuka nedstängning, som gjort att det är fler fall av covid-19 än i grannländerna.

Det skriver Capital Economics i ett marknadsbrev.

"Detta stödjer vår syn om att Sveriges avvikande covid-hållning kommer att ge begränsad, om någon, ekonomisk fördel", skriver de.

De påpekar att inga beslut ännu fattats, men skriver att möjligheten att andra länder inte vill öppna sina gränser och att svenskar blir "persona non grata" till följd av större smittspridning, visar på hur den ekonomiska utvecklingen i ett land hänger samman med utvecklingen och beslut som fattas i andra länder. Även om Sverige skulle tillåta människor från andra länder att resa in fritt är det inte säkert att så många vill komma, om det skulle innebära restriktioner vid hemkomsten igen.