SWEDBANK: ESTNISKA FI SER TECKEN PÅ KRIMINELLT AGERANDE (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
18 nov. 2019, 16.20

(Tillägg: På flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Estlands finansinspektion ser i sin utredning tydliga tecken på att Swedbank har agerat kriminellt när det gäller arbetet mot penningtvätt, framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Finansinspektionen tar därför nu ärendet ett steg vidare i den straffrättsliga processen.

Estniska finansinspektionen inledde i samverkan med sin svenska motsvarighet den 28 oktober en sanktionsprövning av Swedbank för misstänkt penningtvättsbrott. Utredningen av banken har visat så tydliga tecken på lagbrott att bedömningen nu är att ärendet inte kommer att kunna klassas som förseelse, skriver myndigheten.

"Finansinspektionen samarbetar med tillsynsmyndigheter och åklagarmyndigheten för att försäkra att rättsprocessen nu ska kunna fortsätta", skriver myndigheten med tillägget att ytterligare ett ärende mot Swedbank bedrivs i syfte att säkra stabiliteten i det finansiella systemet och marknadstransperens genom att bestämma över vissa åtgärder.

Finansinspektionen har således beslutat sig för att stänga utredningen i kategorin "förseelseärende". Denna åtgärd vidtas för att förhindra dubbelbestraffning, enligt myndigheten.

Den aktuella misstänkta penningtvätten är del av den härva där Danske Bank utgjort kärnan i kapitalströmmar från utländska kunder, företrädesvis ryska, som slussats till skatteparadis och EU-länder genom Baltikum. Danske Bank, som nu har kastats ut ur Estland, har uppgett att upp till omkring 2.000 miljarder kronor kan ha tvättats.

Swedbank, som är en av Estlands största banker, drogs in i härvan i samband med ett avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning. Banken hade tidigare slagit ifrån sig beskyllningar om att ha varit delaktiga i Danske Banks härva. Avslöjandet ledde till att vd Birgitte Bonnesen och styrelseordförande Lars Idermark fick lämna i våras.

Estlands finansinspektion samverkar i enlighet med tidigare besked också med sina svenska och övriga baltiska motsvarigheter i ärendet. Det är också sedan tidigare känt att myndigheter i flera länder utöver de nämnda utreder Swedbanks agerande när det gäller arbetet mot penningtvätt i Baltikum.

Swedbanks aktie sjönk efter beskedet till botten av Stockholmsbörsens storbolagsindex från att tidigare ha handlats i positivt territorium.