SWEDBANK: FD VD BONNESEN KOMMER DELGES BROTTSMISSTANKE - SVD

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
24 febr. 2020, 16.39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kommer enligt Svenska Dagbladets källor att delges brottsmisstankar vid ett förhör på Ekobrottsmyndigheten som hon är kallad till i april.

Det framgår av en artikel.

Ekobrottsmyndigheten misstänker att Swedbanks ledning, med Birgitte Bonnesen i spetsen, ska ha spridit vilseledande uppgifter till allmänheten och aktiemarknaden om vad banken kände till om misstänkt penningtvätt inom Swedbank i Baltikum hösten 2018.

Birgitte Bonnesens advokat Per E Samuelson hävdar dock att utredningen aldrig kommer att leda till någonting för Birgitte Bonnesens del.

Inför Swedbanks årsstämma rekommenderar bankens revisorer att inte bevilja Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet för 2019, vilket meddelades häromveckan.