SWEDBANK: MEDGER BÅDE HISTORISKA OCH NUVARANDE AML-BRISTER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
17 sept. 2019, 08.08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbank svarade på måndagskvällen på de frågor som banken har fått från tillsynsmyndigheterna i Sverige och Estland, med anledning av deras pågående undersökningar av banken. I svaren konstaterar Swedbank att tillsynsmyndigheternas iakttagelser på flera centrala punkter överensstämmer med bankens egna.

Det framgår av ett pressmeddelande från Swedbank.

"Swedbank har under senare år kontinuerligt förbättrat systemstöd, processer och rutiner samt avslutat relationer med kunder som inte uppfyller aktuella regelkrav eller bankens policy. Det har dock funnits brister i bankens arbete mot penningtvätt och vissa brister kvarstår alltjämt", skriver Swedbank.

Banken har historiskt inte haft tillräckliga resurser eller kompetens för att fullt ut hantera risken för att kunder och andra aktörer tvättar pengar, skriver banken själv.

Ansvarsfördelningen har inte varit tillräckligt tydlig och banken har inte alltid följt interna regler. Kundkännedom och riskbedömning är också områden där Swedbank har haft, och fortfarande har, brister. Det gäller såväl i den svenska som i den estniska verksamheten, uppges det i pressmeddelandet.

"Utifrån dessa insikter arbetar Swedbank nu intensivt med att säkerställa regelefterlevnad framåt. Den internationella advokatbyrån Clifford Chance fick i februari i uppdrag att genomföra en intern utredning om historiska brister inom banken. Denna utredning beräknas vara klar i början av 2020", uppger banken.

Clifford Chance ska även ge rekommendationer för hur Swedbank ska uppfylla bästa möjliga branschpraxis när det gäller arbete mot penningtvätt och tillgodose alla regulatoriska krav.

Inom ramen för Swedbanks nya enhet, Anti Financial Crime (AFC), pågår sedan april arbetet med att klarlägga historiska brister och utveckla bankens förmåga att motverka alla former av ekonomisk brottslighet.

Vidare meddelar Swedbank att bankens styrelse har beslutat att tillmötesgå Ekobrottsmyndighetens framställan om att avstå den så kallade advokatsekretessen avseende advokat Grimstads uppdrag åt Swedbank.

Bankens styrelse har även beslutat att utse Ingrid Harbo till permanent chef för Group Compliance. Hon kommer även i fortsättningen att vara adjungerad till koncernledningen.

Swedbank kommer att lämna information om sina insatser för att bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet i samband med nästa delårsrapport som ska släppas den 23 oktober.