TELEOPERATÖRER: SKARP 5G "GANSKA SNART" EFTER OKTOBER - YGEMAN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
07 febr. 2020, 16.08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Myndigheter världen över har i flera fall kritiserats för att ha hanterat 5G-frågan yrvaket. Sverige har dock legat i framkant och nästa generations höghastighetsnät kommer skarpt ut i offentligheten ganska snart efter de nu aviserade spektrumauktionerna i oktober, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) till Nyhetsbyrån Direkt.

Anders Ygeman anser att Sverige ligger längre fram än kontinenten när det gäller möjliggörandet av 5G.

"Vi var först med att få en skarp 5G-lagstiftning (vid årsskiftet reds anm), vilket förvisso försenat auktionsförfarandet. Nu sätts det i gång, vilket jag välkomnar", säger Anders Ygeman.

Förseningarna till trots är det enligt Anders Ygeman viktigare att säkerhetsfrågorna blir rätt från början.

"Säkerhet går inte att kasta in i efterhand", säger han.

Det svenska lagförslaget kom i fjol medan EU:s kom senare, pekar han samtidigt på.

"Sverige har därigenom legat före. Tyvärr har vi trots det förseningar i auktionerna", säger digitaliseringsministern.

Under eftermiddagen meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att oktober blir nytt auktionsdatum för de frekvenser som mobiloperatörerna behöver för 5G.

Nu har vi fått oktober som auktionsdatum från PTS. Många undrar nog när vi därefter har ett första publikt 5G-nät att surfa på?

"Ganska snart efter auktionerna kommer det rulla ut. Många av företagen är så pass långt framme i förberedelserna", säger Anders Ygeman till Nyhetsbyrån Direkt.