TELIA: 3 KV VÄNTAS VISA BÄTTRE TRENDER JMF 1H - ANALYTIKER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
15 okt. 2019, 17.10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Telia har förväntningar på sig att med start under det tredje kvartalet kunna leverera bättre trender än vad bolaget hade under årets första halva.

Det framgår av en rad analyser, där det blir tydligt att marknaden tagit fasta på Telias egen prognos om att andra halvåret ska bli bättre än det första.

"Efter att ha rapporterat en negativ organisk ebitda-tillväxt de senaste kvartalen så ser vi att det finns en stor sannolikhet att Telia i det tredje kvartalet bryter denna trend för att sedan i det fjärde kvartalet faktiskt leverera en positiv organisk ebitda-tillväxt, vilket i sin tur bör räcka för att lyfta aktien fortsatt", skriver Danske Bank i ett marknadsbrev inför Telias kvartalsrapport.

Den senaste tidens prishöjningar, lättare jämförelsetal jämfört med i fjol och kostnadssänkningar väntas ha bidragit till bättre trender i Sverige under det tredje kvartalet, jämfört med under det första halvåret, menar Morgan Stanley och får medhåll av Credit Suisse.

"Vi räknar med en fortsatt förbättring i trenden för de mobila tjänsteintäkterna i Sverige till oförändrad, jämfört med -0,4 procent under det andra kvartalet 2019 i huvudsak drivet av prisökningarna i kvartalet", skriver Credit Suisse.

I Finland har konkurrenstrycket däremot ökat under det tredje kvartalet, vilket enligt flera analytiker väntas resultera i en underliggande resultatnedgång för Telia på den finländska marknaden.

För det tredje kvartalet ligger snittestimatet av sju analytikers prognoser, som Infront Data har sammanställt, på ett justerat ebitda-resultat på 8.109 miljoner kronor för koncernen (6.977).

"Vi tror även att Telia kommer att kunna nå sin cash-flow guidance på 12-12,5 miljarder kronor dock i den nedre delen på denna range", skriver Danske Bank.

Analytikerkåren som helhet tvivlar dock på att Telia når upp till sin prognos för helåret 2019. Infront Datas snitt av tre estimat ligger på ett sådant kassaflöde på 11,9 miljarder kronor 2019, en ökning från 10,8 miljarder kronor 2018.

Telia presenterar sin rapport torsdagen den 17 oktober kl 7.00. En presskonferens, som även webbsänds, inleds kl 9.00.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.