Detta är en artikel från Direkt.

TESLA: MUSK KAN FÅ YTTERLIGARE 3 MDR USD I BELÖNING OM MÅL NÅS

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
7 October 2020, 14.17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elbilstillverkaren Teslas grundare och vd Elon Musk kan få ytterligare 3 miljarder dollar i ersättning om bolaget uppnår vissa mål i sin kommande delårsrapport.

Enligt Business Insider kan den fjärde nivån i hans optionsprogram aktiveras om två kriterier uppfylls. Dels ska Tesla under sex månader ha haft ett börsvärde på i genomsnitt minst 250 miljarder dollar, vilket redan har uppnåtts - på tisdagen var börsvärdet 391 miljarder dollar.

Det andra kriteriet är att bolaget når ett justerat ebitda-resultat som på rullande tolv månaders basis är 4,5 miljarder dollar. Under de rullande tolv månaderna fram till och med juli var bolagets justerade ebitda 4,4 miljarder dollar, alltså strax under gränsen. Men enligt ett kundbrev från JP Morgan på måndagen räknar bankens analytiker med att Tesla i tredje kvartalet når ett justerat ebitda-resultat på 1,18 miljarder dollar, vilket skulle innebära att kriteriet uppfylls.

Om målen uppfylls får Elon Musk köpa 8,44 miljoner Tesla-aktier till kursen 70 dollar, vilket skulle kosta honom 591 miljoner dollar och ha ett värde på cirka 3,5 miljarder dollar.