TF: HÅRSMÅN FRÅN GLOBAL RECESSION, SVENSK BNP +1,0% I ÅR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
07 nov. 2019, 09.49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den globala ekonomin klarar sig med en hårsmån från recession. En viss bottenkänning syns redan i ledande indikatorer och mot slutet av 2020 väntas en tydligare återhämtning. Det finns dock stor risk för att världsekonomin trillar ned i recession. Sverige påverkas av omvärlden och BNP-spås växa med 1,0 procent i år och 1,0 procent under 2020.

Det bedömer Teknikföretagen i sin nya konjunkturprognos på torsdagen.

"Vi är en hårsmån från global recession. Recession är inte vårt huvudscenario, men det finns stor risk som gör att vi kan hamna där, bland annat handelskonflikterna. Riskerna ligger på nedsidan", sade Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall vid en pressträff.

För att det inte ska bli en global recession krävs att det snart blir en bottenkänning, vilket Teknikföretagen också tycker sig se i globala inköpschefsindex för industrin, som vänt upp på sistone.

"Det finns en antydan till metkrok och det är också nödvändigt för vår prognos om att botten ska ske nu kring årsskiftet och att det sedan vänder upp under loppet av 2020", sade Mats Kinnwall.

Hårda data visar att världshandeln fortsätter att sjunka i årstakt samtidigt som global industriproduktion bromsar in, även om den fortsatt växer. Det beror dock enbart på Kina. Bortsett från Kina har den globala industriproduktionen sjunkit sju månader i rad.

"Vi har en global industrirecession rensat för Kina. De andra stora länderna i världen har länge befunnit sig i en kraftig avmattning för industrin. Andra sektorer har klarat sig bättre, men det är bara en tidsfråga innan resten av ekonomin smittas. Vi kan redan se tecken på det", sade Mats Kinnwall,

Inbromsningen i världsekonomin handlar enligt Teknikföretagen i grunden om en klassisk investeringsdriven nedgång och det är också investeringarna som är nyckeln till att få en vändning uppåt igen.

"För att vi ska få den vändning vi ser framför oss måste investeringarna komma igång igen", sade Mats Kinnwall.

Hjälp kommer från centralbankerna, som eldar på med nya stimulanser på flera håll.

I Sverige har varuexporten dämpats till följd av den vikande världshandeln och investeringarna minskar, såväl bostadsbyggande som inom näringslivet.

Svensk BNP väntas öka med 1,0 procent i år och 1,0 procent under 2020. I sin senaste prognos i maj räknade Teknikföretagen med att BNP skulle öka med 0,9 procent i år och 1,2 procent 2020.

Riksbanken väntas höja styrräntan med 25 punkter i december, i linje med sina signaler. Sedan lämnas styrräntan oförändrad, trots att Teknikföretagen räknar med arbetslösheten kommer att stiga samtidigt som Riksbanken väntas missa inflationsmålet "med råge".

"Nu kommer man att avlägsna sig från inflationsmålet allt mer", sade Mats Kinnwall.

I slutet av 2020 väntas KPIF-inflationen vara nere i 1,2 procent.

Produktionen i svensk teknikindustri väntas öka med 1,0 procent i år för att sedan minska med 2,0 procent nästa år.

"De goda åren för svensk industri har vi bakom oss", sade Mats Kinnwall.

Detta gör att behovet av arbetskraft inom industrin minskar.

"Vi ser redan nu varsel och att man drar ned på tillfälligt anställda och inhyrda. Det är väldigt tydligt att den internationella avmattningen nu sköljer över svensk industri", sade han.