TF: STARKARE KRONA VORE BEKYMMERSAM FÖR INDUSTRIN - RPT

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
08 okt. 2019, 08.35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin fortsatte under 2018 att öka snabbare än i viktiga konkurrentländer. Tack vare att kronan försvagades stärktes ändå Sveriges relativa kostnadsläge. Det är dock inte hållbart att i längden förlita sig på en svagare krona. Skulle kronan stärkas skulle läget snabbt bli bekymmersamt för många företag.

Det skriver Teknikföretagen i en rapport om industrins arbetskraftskostnader internationellt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Kronförsvagningen har gjort att det svenska kostnadsläget i dagsläget inte är alarmerade högt. Samtidigt skulle en normalisering av kronan förändra spelplanen och resultera i att läget blir bekymmersamt för svensk industri. Särskilt en snabb kronförstärkning skulle vara svår att hantera för många företag", säger rapportförfattaren Robert Tenselius till Nyhetsbyrån Direkt.

Slutsatsen i rapporten är att arbetskraftskostnaderna i svensk industrin under 2018 fortsatte att öka mer än i viktiga konkurrentländer, vilket gör att trenden med högre ökningstakt i Sverige håller i sig. Under femårsperioden 2014-2018 ökade svenska arbetskraftskostnader, enligt Eurostat, med 2,6 procent per år, att jämföra med 1,8 procent i Västeuropa och 1,9 procent i euroområdet.

"Den viktigaste poängen i rapporten är att kostnadsökningstakten varit högre i Sverige än i viktiga konkurrentländer i flera år och att den trenden höll i sig under 2018. Samtidigt bidrog den fortsatta kronförsvagningen till att Sveriges relativa arbetskraftskostnadsläge förbättrades under 2018", säger Robert Tenselius.

Han säger att denna högre ökningstakt i lokal valuta är bekymmersam eftersom det i längden inte går att räkna med att konkurrenskraften räddas av en svagare krona.

"Vi kan inte förlita oss på att kronan ska rädda oss, utan det är viktigt att vi inte fortsätter att ha en kostnadsökningstakt som ligger högre än våra konkurrentländer", säger han.

Är det inte så här en rörlig växelkurs är tänkt att fungera?

"Det finns ett samband mellan arbetskraftskostnader och växelkurs, men det har visat sig att det också finns många andra faktorer som påverkar växelkursen. Det går inte att förlita sig på att en högre ökningstakt i lokal valuta automatiskt ska kompenseras av en svagare krona", säger Robert Tenselius.