Detta är en artikel från Direkt.

TURISM: KAN DRÖJA TILL MINST 2023 INNAN ÅTERHÄMTNING – FN-RAPP

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
30 June 2021, 08.09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kraschen för den internationella turismen under pandemin bedöms skapa BNP-förluster på över 4.000 miljarder dollar under 2020-2021.

Det visar en rapport från UNCTAD, FN:s organ för handel och utveckling.

Bara under 2020 orsakade direkta och indirekta effekter från den branta nedgången i turismen förluster på 2.400 miljarder dollar. Det kan bli en liknande nedgång i år, och återhämtningen kommer till största delen bero på i vilken takt vaccineringen sker globalt.

"Världen behöver en global vaccinationsansträngning som skyddar arbetare, dämpar de allvarliga sociala effekterna och lägger grunden för strategiska beslut om turismen, med hänsyn taget till strukturella förändringar", skriver UNCTAD.

Turismen väntas återhämta sig fortare i länder med högre vaccinationsgrad, som Frankrike, Tyskland, Schweiz, USA och Storbritannien.

Men turismen väntas inte ha återgått till prepandemisk nivå förrän 2023 eller senare. De främsta hindren är reserestriktioner, långsam begränsning av viruset, dämpat förtroende hos resenärer och svag ekonomisk miljö.

En återhämtning i turismen väntas under andra halvåret men förlusterna bedöms ändå uppgå till mellan 1.700 och 2.400 miljarder dollar under 2021, jämfört med 2019 års nivå.

Bedömningen grundas på effekterna på internationell turism och tar inte hänsyn till nationella stimulansprogram som kan dämpa effekterna på sektorn.