TYSKLAND: BNP (PREL) OFÖRÄNDRAD 4 KV JMF 3 KV

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 febr. 2020, 08.03

STOCKHOLM (Direkt) Den tyska bruttonationalprodukten var oförändrad under det fjärde kvartalet jämfört med det närmast föregående kvartalet.

Det visar preliminär säsongsjusterad statistik, enligt Bloomberg News.

Jämfört med motsvarande kvartal året före steg BNP 0,4 procent enligt dagjusterad statistik och steg 0,3 procent enligt icke justerad statistik.

Analytiker hade väntat sig att BNP skulle stiga 0,1 procent under kvartalet och öka med 0,3 procent jämfört med samma kvartal året före, dagjusterat.

Under tredje kvartalet steg Tysklands BNP med reviderade 0,2 procent jämfört med föregående kvartal (+0,1).