USA: ANTALET LEDIGA PLATSER MINSKADE I NOVEMBER (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
17 jan. 2020, 16.04

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Antalet lediga platser i USA sjönk till 6,800 miljoner i november från reviderade 7,361 miljoner månaden före (7,267).

Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. Statistiken (Job openings and Labor Turnover Statistics, JOLTS) beräknas utifrån ett underlag till den månatliga jobbrapporten.

Väntat var 7,250 miljoner, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Antalet nyanställningar steg till 5,821 miljoner i november från 5,764 miljoner månaden före.

Antalet avslutade anställningar steg samtidigt till 5,648 miljoner, från 5,652 miljoner. Av dessa uppgick antalet som slutade på eget initiativ till 3,536 miljoner, upp från 3,497 månaden före.

De lediga platserna som andel av det totala antalet jobb (inklusive lediga platser) uppgick till 4,3 procent, jämfört med 4,6 procent månaden före.

Andelen nyanställningar uppgick till 3,8 procent jämfört med 3,8 procent, medan andelen som slutade på eget initiativ uppgick till 2,3 procent, jämfört med 2,3 förra månaden.

Generellt sett så indikerar en högre omsättning på jobb en mer hälsosam och dynamisk arbetsmarknad.